Uncategorized

Tạp chí THTT – Index

TOÁN KHÓ – DANH MỤC CÁC SỐ TẠP CHÍ TOÁN HỌC TUỔI TRẺ Danh mục này được tập hợp từ nhiều nguồn trên Internet, và sẽ tiếp tục được cập nhật, nên sẽ là đầy đủ nhất và được tổ chức để bạn đọc có một cái nhìn bao quát toàn bộ các số tạp… read more »

Kho tài liệu

Kho tài liệu https://book.toankho.com gồm các bài giới thiệu và chia sẻ tài liệu bản điện tử, một số được làm bởi ToanKho. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.  

Hello $\sum$

Test Math $$\sum_{i=1}^n x_i y_i $$ Tìm tất cả các hàm $ f,g,h: \mathbb{R} \to \mathbb{R} $ thỏa mãn $$(x-y)f(x) +h(x) -xy+y^2 \leq h(y) \leq (x-y)g(x) + h(x) -xy +y^2,\, \forall x,y \in \mathbb{R}$$ Tính tích phân $$\int\limits_0^{2\pi} \sin (2018x +\sin x){\rm d}x.$$ Test Math inline 1 $\sum_{i=1}^n x_i y_i $ Test Math inline 2… read more »

Sidebar